9 Konferencja Europejska Akademii Otologii i Neurootologi

Prof. Ewa Olszewska czynnie uczestniczyła w 9-tej Konferencji Europejskiego Akademii Otologii i Neurootologii, która odbyła się w Kopenhadze w dniach 22-23.06.2018. Prof. Ewa Olszewska przeprowadziła 45-mninutowy kurs chirurgiczny dotyczący wskazań i technik operacyjnych implantów na przewodnictwo kostne u pacjentów z upośledzeniem słuchu. Jako członek zespołu ekspertów Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii d/s wytycznych w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perlakiem, Prof. Ewa Olszewska wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt.: “Konsensus Europejskiej Akademia Otologii i Neurootologii oraz Japońskiego Towarzystwa Otologicznego w klasyfikacji i stadiach perlaka”. Profesor Olszewska znalazła się w gronie światowej sławy chirurgów ucha: Prof. Nuri Ozgirgin, Profesor Thomas Somers, Prof. Holger Sudhoff i Prof . Tetsuya Tono.

V Szkoła Otolaryngologów

Profesor Ewa Olszewska czynnie uczestniczyła w konferencji, pt. V Szkoła Otolaryngologów, która odbyła się w Toruniu w dniach 17-18.03.2018. Prof. Ewa Olszewska wygłosiła Wykład Inauguracyjny, pt.: “Dlaczego szeregowy Dolas chrapał i co z tego wynikło?”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Profesor Olszewska wygłosiła również wykład, pt. Perlak – wytyczne Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii na sesji poświęconej wskazaniom w chorobach z zakresu otologii na podstawie medycyny opartej na faktach.

Page 1 of 3 123