Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii zaburzeń oddychania podczas snu (International Surgical Sleep Society) odbyła się w Monachium w dniach 5-7.04.2018.

Profesor Ewa Olszewska czynnie uczestniczyła w corocznej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii zaburzeń oddychania podczas nu (International Surgical Sleep Society), które w tym roku odbyło się w Monachium w dniach 5-7.04.2018. Było to już dziewiąte takie spotkanie.
Podczas konferencji Profesor Ewa Olszewska wzięła czynny udział w sesji pt.: Modyfikacje w chirurgii podniebienia miękkiego i chrapania i przedstawiła wyniki badan własnych w prezentacji, pt.: Recent developments in palatal surgery for snoring (Rozwój chirurgii podniebienia miękkiego w chrapaniu w ostatnich latach).

Następnie po prezentacjach odbyła się dyskusja Okrągłego Stołu, w której uczestniczyli wszyscy paneliści, tzn prof. Kathleen Yaremchuk z Detroit, prof. Ewa Olszewska z Białegostoku, prof. Thomas Kühnel z Regensburga, prof. Robson Capasso oraz prof. Peter O`Connor z Ramstein. Sesji przewodniczył Prof. Tucker Woodson z Milwaukee, USA.