POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Polityka cookies odnosi się do wszystkich witryny internetowej www.medsen.pl, dalej jako Witryna internetowa, której właścicielem jest Centrum Medyczne MedSen sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Maczka 86, 15-691 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000695920, NIP: 5423283485, kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwana dalej MedSen.

Z MedSen można skontaktować się za pomocą e-maila: rejestracja@medsen.pl, za pomocą telefonu: 577 644 440, drogą pocztową: ul. Gen. Maczka 86, 15-691 Białystok.

Polityka cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Witryny internetowej zapisywanych w plikach cookies.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika Witryny internetowej i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny MedSen (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich) – Google.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny internetowej pliki cookies jest MedSen.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. zapewnienia prawidłowego działania Witryny internetowej, w tym zwiększenia jakości korzystania z Witryny internetowej między innymi poprzez przyspieszenie jej funkcjonowania, co możliwe jest między innymi poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Witryny internetowej (w tym celu wykorzystywane są pliki cookies własne);

analitycznych i statystycznych, tj. w celach tworzenia analiz i statystyk związanych ze sposobem korzystania przez Użytkowników z Witryny internetowej co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies Google Analytics między innymi poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki znajdującego się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny internetowej;

funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Witryny internetowej.

Użytkownik korzystając z Witryny internetowej wyraża zgodą na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania Witryny internetowej. Zbieranie i wykorzystanie danych zebranych w plikach cookies w celach opisanych powyżej może stanowić również prawnie uzasadniony interes MedSen.

Pliki cookies przechowywane są przez okres 24 miesięcy.

Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik Witryny internetowej może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Witryny internetowej urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny internetowej. Użytkownik Witryny internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla FireFox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień lub usunięcia plików cookies korzystanie z Witryny internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Dane zebrane w plikach cookies mogą być przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z Google Analytics. W związku z powyższym dane mogą być przekazane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez USA odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Użytkownik może uzyskać dostęp do danych zebranych w plikach cookies poprzez narzędzia wbudowane w swoją przeglądarkę internetową.

LOGI SERWERA

Podczas korzystania z Witryny internetowej dochodzi do przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Witryna internetowa. Poszczególne zapytania zapisywane są w logach serwera.

Informacje zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Witryny internetowej i nie służą do identyfikacji określonej osoby.