Posiedzenie Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 10 lutego 2018 r., Warszawa

W lutym Prof. Ewa Olszewska była wykładowcą na naukowo-szkoleniowym posiedzeniu Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Tematem wykładu były „Nowe trendy w chirurgii zaburzeń oddychania podczas snu”

Pani Profesor została zaproszona na warszawskie spotkanie, które odb ywało się w Instytucie Głuchoniemych, jako wykładowca. W porannej sesji wygłosiła referat „Nowe trendy w chirurgii zaburzeń oddychania podczas snu u dorosłych”.