V Szkoła Otolaryngologów

Profesor Ewa Olszewska czynnie uczestniczyła w konferencji, pt. V Szkoła Otolaryngologów, która odbyła się w Toruniu w dniach 17-18.03.2018. Prof. Ewa Olszewska wygłosiła Wykład Inauguracyjny, pt.: “Dlaczego szeregowy Dolas chrapał i co z tego wynikło?”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Profesor Olszewska wygłosiła również wykład, pt. Perlak – wytyczne Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii na sesji poświęconej wskazaniom w chorobach z zakresu otologii na podstawie medycyny opartej na faktach.