XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej: 8-10 czerwca 2017, Bydgoszcz

XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej

Ewa Olszewska uczestniczyła w bydgoskich XX Dniach Otolaryngologii Dziecięcej.

W Bydgoszczy społeczność medyczną gościła Opera Nova. W czasie odbywających się tam, tegorocznych Dni Otolaryngologii prof. Olszewska wraz z prof. dr. n. med. Kazimierzem Niemczykiem prowadziła sesję poświęconą „Przewlekłemu zapaleniu ucha z perlakiem”. W jej ramach pochodząca z Białegostoku specjalistka wygłosiła referat „Znaczenie badań molekularnych w chirurgii perlaka ucha środkowego”.

Zgodnie z założeniem organizatorów, spotkanie miało charakter szkoleniowy. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach poszerzających wiedzą teoretyczną, jak i w warsztatach doskonalących praktyczne umiejętności stosowania przyszłościowych technik medycznych. W czasie warsztatów laryngotracheoplastyk wykorzystywane były preparaty biologiczne. Z kolei prezentacje poświęcone patologiom uszu i zatok prezentowane były na modelach 3D. interesujące zagadnienia podejmowane też były w temacie niedosłuchu, centralnych zaburzeń słuchu oraz implantów słuchowych.

XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej - Ewa Olszewska

Prof. Olszewska wygłasza swój referat.

harmonogram - XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej

Program konferencji

XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej prowadzący

Tuż przed rozpoczęciem sesji