Podziękowania od Pacjenta

Prof. Olszewska otrzymała wyjątkową korespondencję…

To dla lekarza-laryngologa bardzo budujące, kiedy wśród swojej zawodowej korespondencji napotyka na wyrazy wdzięczności od Pacjentów. Są one oznaką sympatii i zaufania, jakie cierpiące na rozmaite schorzenia osoby pokładają w swoim lekarzu, dają olbrzymie poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Jej miernikiem jest przecież zadowolenie Pacjentów oraz informacja o tym, że uporczywe dolegliwości znikają.

podziekowania-2