Nagroda Dydaktyczna III stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla prof. Ewy Olszewskiej

Prof. Olszewska laureatką nagrody Rektora UMB.


W czasie uroczystej gali w Auli Magna w Pałacu Branickich 13 grudnia 2016 roku prof. Olszewska otrzymała z rąk Rektora UMB nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2015. Pani profesor znalazła się tym samym w znamienitym gronie 210 nagrodzonych w kilku kategoriach. nagroda od rektora uniwersytetu medycznego w Białymstoku dla Ewy Olszewskiej za osiągnięcia dydaktyczne