II Interdyscyplinarne Sympozjum „Bezdechy i chrapanie” w Białymstoku, 9 – 10 września 2016 r.

Kilka słów o współorganizowanej przez prof. Olszewską białostockiej konferencji laryngologicznej z zakresu medycyny snu.

We wrześniu 2016 roku na zaproszenie prof. dr hab. Ewy Olszewskiej i prof. dr. hab. Marka Rogowskiego z Kliniki Otolaryngologii UMB do Białegostoku po raz drugi przyjechali znawcy tematyki bezdechów podczas snu oraz chrapania.

Laryngolodzy na interdyscyplinarnej konferencji w Białymstoku

Wśród znamienitych gości znaleźli się polscy lekarze (z Warszawy, Zabrza, Poznania) oraz ich koledzy z renomowanych światowych ośrodków – dr Bhik Kotecha z Royal National Throat, Nose and Ear Hospital w Londynie oraz dr Trucker Woodson kierownik Kliniki Medycyny Snu w Wisconsin College w Milwaukee. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny, poza laryngologami wzięli w nim udział przedstawiciele innych dyscyplin medycznych, których praca wiąże się z poprawą zdrowia i jakości snu.

Nowoczesna medycyna snu

Wrześniowa konferencja jest kontynuacją spotkania naukowego z roku 2014. Oba sympozja wzbudziły zainteresowanie środowisku laryngologicznym. Umożliwiły zapoznanie się z aktualnymi osiągnięciami naukowymi istotnymi dla diagnozowania, chirurgicznego leczenia (na wielu poziomach górnych dróg oddechowych) pacjentów cierpiących z powodu bezdechów i chrapania oraz minimalizowania bólu w okresie pooperacyjnym.

Album konferencyjny prof. Olszewskiej

Pierwszego dnia gościom konferencyjnym zaproponowano udział w warsztatach chirurgicznych. Pozwoliły one na porównanie technik zabiegowych stosowanych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.Prof. Ewa Olszewska prowadzi warsztaty chirurgiczne dotyczące leczenia pacjentów chrapiących i/lub z zespołem obturacyjnych bezdechów podczas snu.
Profesor Olszewska podczas warsztatów chirurgicznych, obok niej siedzą prof. Tucker Woodson (USA), prof. Bhik Kotecha (Wielka Brytania).


Dyskusja podczas warsztatów chirurgicznych.

Drugiego dnia specjaliści wygłosili referaty na temat diagnozowania i leczenia pacjentów.

Organizatorzy stworzyli doskonałą atmosferę żywej dyskusji naukowej, w czasie której prelegenci wyjaśniali swoje racje i wymieniali poglądy.


Tuż przed obradami. Dyskusja dotycząca zabiegów operacyjnych w zespole snu z bezdechami pomiędzy prof. Bhikiem Kotecha (Londyn), prof. Woodsonem (Milwaukee) i prof. Ewą Olszewską.


Prof. Bhik Kotecha przedstawia wykład poświęcony minimalnie inwazyjnym zabiegom chirurgicznym w przypadkach chrapania i łagodnej postaci zespołu snu z bezdechami.

To naukowe wydarzenie zyskało także zainteresowanie mediów. Prof. Olszewska oraz jej zagraniczny gość – prof. Woodson – udzielili wywiadów Telewizji Białystok.


Prof. Tucker Woodson (USA) udziela wywiadu Telewizji Białystok.Prof. E Olszewska udziela wywiadu Telewizji Białystok.

Informacje o konferencji znalazły się też w białostockiej prasie – w popularnej „Gazecie Współczesnej” (piątek 9 września 2016 r.) oraz w „Medyku Białostockim” – piśmie białostockiego środowiska medycznego związanego z UMB. Sprawozdanie z konferencji, które napisał honorowy gość konferencji, wieloletni kierownik Kliniki Otolaryngologii, prof. Stanisław Chodynicki , ukazało się także w „Biuletynie Lekarskim”. Całość dostępna tu: http://www.umb.edu.pl/medyk/tematy/zjazdy/zaburzenia_oddychania_podczas_snu).Konferencja stworzyła nie tylko platformę wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, ale też stała się nieocenioną sposobnością nawiązywania kontaktów – nie tylko zawodowych.


Spotkanie pokonferencyjnej w domu rodziców prof. Olszewskiej. Na zdjęciu: prof. Tucker Woodson oraz Shelley Woodson, Natalia Olszewska, Krzysztof Izdebski, prof. Ewa Olszewska.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej:

http://www.bezdech-sympozjum.org/.